Nyheder

1. September

Uddannelseslæge  Martin fjerbæk vil være tilknyttet klinikken det næste år mhp. at færdiggøre den sidste del af sin speciallægeuddannelse.

 

1. September 2019

Læge Tage Worm Nielsen er tilknyttet klinikken det næste halve år som led i uddannelse til speciallæge i almen medicin.

 

1. August 2019

Læge Mia Fangel er tilknyttet klinikken det næste halve år som led i uddannelse til speciallæge i almen medicin.

 

1. juli 2019

Lægesekretær Christina Rusholt Christensen starter som ny sekretær.

 

1. marts 2019
Lægesekretær Lene Møller Jensen starter som ny sekretær.

 

1. marts 2019
Læge Rune Zimmer Nielsen er tilknyttet klinikken det næste halve år som led i uddannelse til speciallæge i almen medicin.

 

1. januar 2019
Læge Hanna Dal, som har været hos os det sidste halve år, indtræder som fast læge i klinikken.

 

1. november 2018

Uddannelseslæge Jacob Reinholdt Jensen  vil være tilknyttet klinikken det næste år mhp. at færdiggøre den sidste del af sin speciallægeuddannelse.

 

1. september 2018

Læge Lykke Østergaard Laursen er tilknyttet klinikken det næste halve år som led i uddannelse til speciallæge i almen medicin.

 

1. maj 2018

Læge Martin Brandt er tilknyttet klinikken det næste halve år som led i uddannelse til speciallæge i almen medicin.

 

1. april 2018

Læge Ketty Dahl Thomsen stopper i klinikken for at gå på pension.

Læge Karen Mariegaard, som har været hos os det sidste år, indtræder som fast læge i klinikken.

 

1. marts 2018

Læge Eva Skovlund Nielsen er tilknyttet klinikken det næste halve år som led i uddannelse til speciallæge i almen medicin.

Læge Hanna Dal er tilknyttet klinikken det næste år, er speciallæge i almen medicin.

 

15. januar 2018

Klinikken er nu begyndt at bruge web-patient til udfyldelde af især hjemmeblodtryksmålinger men også andre test. Se vejledning her

 

12. januar 2018

Cannabisolie ordineres eller fornyes IKKE her i klinikken jvf. anbefaling fra vores faglige selskab. Se evt her

Aktuelt er der IKKE tilbud om cannabisbehandling på Tværfagligt Smertecenter Aalborg(Aalborg Sygehus) og der er aktuelt heller ikke planer om at tilbyde denne behandling fremover. Det samme gør sig gældende for de to private tværfaglige smertecentre i Skørping og Aalborg (KiaPro).

 

2. januar 2018

Læge Ali Soltani er begyndt i uddannelsesstilling mhp. at blive praktiserende læge og vil være hos os det næste år. Ali har netop været 1 år på lungemedicinsk afdeling.

 

1. november 2017

Uddannelseslæge Chris Hayes vil være tilknyttet klinikken det næste halve år, som led i uddannelse til speciallæge i almen medicin.

 

1. oktober

Celleskrab foretages nu af vores dygtige sygeplejersker, så der skal ikke bestilles tid ved lægen.

 

1. januar 2017

Det er nu muligt at få “på dagen tider” ved alle tilstedeværende læger. Konsultationen skal benyttes til korte afgrænsede akutte eller ikke-akutte problemstillinger.

 

1. januar 2017

Uddannelseslæge Karen Mariegaard vil være tilknyttet klinikken det næste år mhp. at færdiggøre den sidste del af sin speciallægeuddannelse.

 

21. dec. 2016

Fra 1. januar 2017 har de tilstedeværende læger alle ved dagens begyndelse enkelte ledige tider, som kan tildeles samme morgen efter kontakt til sekretæren. Tiderne er ikke beregnet til børneundersøgelser, årskontroller eller større attester.

2. Maj 2016

Vi har nu fået SMS-påmindelse. Hvis du er tilmeldt vil du få en SMS 48 timer før din tid i lægehuset. Spørg evt. sekretæren.

 

18. februar 2016

Klinikken er i dag blevet akkrediteret i forhold til Den Danske Kvalitets Model.

 

4. februar 2016

Tidsrummet for telefonkonsultation hos lægen er udvidet, så det nu er muligt at kontakte lægen fra kl. 10-11. Herudover også udvidet telefontid ved sekretæren. Se nærmere på forsiden.

 

29. juli 2015

“Ingen grund til panik over fund af ny borreliaart i flået i Danmark” – se information fra Statens Seruminstitut

 

1. marts 2015

Sundhedsstyrelsen har ændret reglerne for kørekortsfornyelse. Fra 1. marts 2015 skal man ikke længere have fornyet kørekortet ved lægen når man fylder 70 år, men først når man bliver 75 år gammel.

Når du fylder 70 år udløber dit kørekort dog alligevel, og du skal henvende til Borgerservice mhp. på at få en administrativ forlængelse til 75-års alderen.

Læs mere om de nye regler på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

1. marts 2014

Fra 1. marts 2014 er indført screening for tarmkræft i Danmark.

Hvis du er mellem 50 og 74 år vil du i løbet af en fireårig periode modtage en invitation til at deltage i en forebyggende undersøgelse for tarmkræft. Se evt her