Attester og gruppe 2 patienter

Attester

Kommunale attester (undtagen statusattest), de fleste forsikringsattester og attester til Arbejdsskadestyrelsen kræver alle fremmøde i klinikken. Der skal bestilles tid ved sekretæren. Navn på attesten oplyses så vi kan afsætte passende tid. Betales af rekvirenten.

Frihåndsattester som ex. lægeerklæring til dokumentation af sygdom,  afregnes efter tidsforbrug, men vil typisk koste 500 kr. Studerende 250 kr.

Kørekortattest:

Pris 500,- kr. inkl. moms.

Medbring pasfoto. (se politiets krav til pasfotoet her)

Kontaktlinsebrugere bedes medbringe linsevæske mv. så linserne kan tages ud i konsultationen. Dette nødvendigt, da der skal laves synstest med og uden linser

Oplysninger til forsikringsselskaber mv.

I de tilfælde, hvor der ikke foreligger faste aftaler, afregnes lægearbejde i forbindelse med attester og indhentning af journaloplysninger efter tidsforbrug. Pris 600 kr. + moms pr. påbegyndt 15 min.

 

Gruppe 2 patienter

Konsultation 200 kr

Email 75,- kr

Telefonkonsultation 125,- kr

Omvisiteringsgebyr 200,-kr

Herudover kan komme tillægsydelser til konsultationene ved ex. blodprøvetagning, EKG, pusteprøve.