Profil

Lægeklinikken, som er en kompagniskabspraksis, består af 7 læger, 3 sygeplejersker, 4 sekretærer, 2 bioanalytikere .  Da vi er en uddannelsesklinik vil der i perioder være tilknyttet læger under uddannelse. Praksis er aktuelt  lukket for tilgang for patienter.  Adgangsforholdene for bevægelseshæmmede er gode, hvilket medførte at “Sundhedens Hus”, hvor klinikken har adresse, fik Årets Handicappris 2005.