Profil

Lægeklinikken, som er en kompagniskabspraksis, består af 7 læger, 3 sygeplejersker, 4 sekretærer, 2 bioanalytikere .  Da vi er en uddannelsesklinik vil der i perioder være tilknyttet læger under uddannelse.
Adgangsforholdene for bevægelseshæmmede er gode, hvilket medførte at “Sundhedens Hus”, hvor klinikken har adresse, fik Årets Handicappris 2005.