Profil

Lægeklinikken, som er en kompagniskabspraksis, består af 6 læger, 3 sygeplejersker, 5 sekretærer, 2 bioanalytikere .  Da vi er en uddannelsesklinik vil der i perioder være tilknyttet læger under uddannelse. Praksis er aktuelt Åbent for tilgang for patienter bosiddende i  9000 Aalborg, 9200 Aalborg SV, 9210  Aalborg SØ samt 9400  Nørresundby.  Adgangsforholdene for bevægelseshæmmede er gode, hvilket medførte at “Sundhedens Hus”, hvor klinikken har adresse, fik Årets Handicappris 2005.