E-mail

Vedrørende E-mail konsultation. Der bør kun være et enkelt, konkret spørgsmål af ikke-hastende karakter, som ikke kræver supplerende spørgsmål fra lægens side. Svartiden er sædvanligvis 5 hverdage. I ferieperioder, ved kursusaktivitet og lignende må der forventes længere svartid.

Også mulighed for tidsbestilling via E-mail. Gælder både læger, sygeplejersker og bioanalytiker/laborant. Dette gælder dog kun almindelige konsultationer, ikke graviditetsundersøgelser og attest-udfærdigelser.
Du kan først forvente, at du har fået din ønskede tid når vores sekretær har bekræftet tidsbestillingen!
I din anmodning om tid bedes du anføre hvad konsultationen drejer sig om (stikord), så vi kan afsætte relevant tid til konsultationen.